На 8 януари в РИОСВ - Монтана е получен сигнал по телефона от представител на Ловно-рибарско дружество "Огоста" за наличие на мъртва риба по течението на река Цибрица, в участък на село Златия до устието на реката. Незабавно е извършена проверка на място, като са информирани Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и кметът на село Златия. Проверките бяха извършени и във връзка с публикации в медиите.