Куклата трябва да е изработена от употребявани текстилни материали, пълнежа също и да е с височина до 30 см. Децата могат да включат своето въображение и талант при направата на куклите, като използват всякакви техники.

За да се включите в конкурса изпратете изработената кукла в РИОСВ – Монтана /за конкурса „Кукла „Парцаливка“ за Коледа!“/ или донесена на място в екоинспекцията.

Към всяка кукла да има надпис с трите имена на автора, възраст, училище, адрес за връзка и телефон.

Срокът за изпращане(донасяне на място в РИОСВ – Монтана) на творбите е 1 декември 2021 г.

Резултатите ще бъдат публикувани в срок до 10 декември 2021 г.

РИОСВ – Монтана ще награди първите трима с предметни награди.