Констатирано е на място, че местни рибари са забелязали от около седмица около 15 броя едри мъртви риби – единствено и само от вида шаран, с големина от 2 до 5 кг.
Водата на язовира е бистра и прозрачна, без наличие на неприятни миризми и видими следи от замърсяване. Взета е водна проба за анализ, като полевите измервания са в нормите. При проверката не са забелязани мъртви екземпляри.