Регионалният инспекторат по образование във Враца изпрати становище до Общинския съвет, с което изразява необходимост относно оптимизиране на училищната мрежа в община Мездра за следващата учебна 2016/2017 година. Становището, подписано от началника на инспектората Галина Евденова, е адресирано до председателя на Общинския съвет Яна Нинова с копие до кмета на Мездра инж. Генади Събков.

В искането са изложени следните мотиви: През настоящата учебна 2015/ 2016 в Основните училища „Хаджи Димитър” в Елисейна и „Васил Кънчов” в Моравица се обучават по 30 ученици, разделени в 4 слети маломерни паралелки. Обучението в такива паралелки, според регионалния инспекторат, ограничава възможностите на учащите се за равен старт за образование и участие в общински и областни състезания и олимпиади.

Двете училища се намират на близки разстояния до средищни училища - съответно СОУ „Св. Климент Охридски” - Зверино и градските СОУ „Иван Вазов” и основните училища „Св. св. Кирил и Методий” и „Христо Ботев”, в които са осигурени много добри условия за провеждане на учебния процес и възможност за равен старт на всички ученици.

Същевременно от 1 август т. г. влиза в сила новият Закон за предучилищно-то и училищното образование, като един от неговите принципи е осигуряването на „равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик”. В съответствие с новия закон през следващата учебна 2016/2017 за учениците от I-ви и V-ти клас ще се провежда обучение по нови училищни учебни планове, които ще се утвърждават по паралелки за всяка учебна годи-на.

Становището на Регионалния инспекторат за оптимизиране на училищната мрежа в община Мездра предстои да бъде разгледано от Постоянната комисия по образование, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности към местния парламент. Окончателно решение по въпроса трябва да вземе Общинският съвет.