От показаните резултати става ясно, че най-добре са се представили учениците от ОУ „Христо Ботев“ град Мездра. Както вече MediaNews писа, По БЕЛ са се явили 42 кандидат-гимназисти със среден успех 52,56 т, а по математика – 43, с успех 32,38 т.

След тях се нареждат седмокласниците от СУ „Иван Вазов“, от които 27 по БЕЛ са постигнали резултат от 45,76 т , и 26 по математика – с 34,52т.

ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ - 36 по БЕЛ с 41,75 т и 36 по математика с 25,65т.

СУ „Св. Кл. Охридски“ село Зверино - 15 седмокласници със среден успех по БЕЛ - 44,40 т и 15 по математика - 29,25т.

На последно място са от ОУ „Васил Кънчов“ – с. Моравица. По български са се явили 3, с резултат 34,33 т, и по математика 2 - 10,13 т.

Припомняме, че максималният брой точки на двата изпита е 100.

Междувременно излезе първото класиране след седми клас в гимназиите.

Учениците могат да проверят къде са приети в електронната платформа на адрес: http://priem.mon.bg чрез входящ номер и код за достъп от служебната бележка.

Записването на приетите ученици на първото класиране или подаване на заявление за участие във втория етап е до 16.07.2020 г., в училището, в което ученикът е приет.