Вече е приключил ремонтът на съоръженията при ж.п. гарата и бул. „Мито Орозов“, а до края на седмицата ще бъде готов и подлеза при Многопрофилната болница „Христо Ботев“ в града. Там дейностите са във финален етап, като остава да бъдат монтирани осветлението и камерите за видеонаблюдение.

Възстановяването на подлезите включва почистване и изкърпване на стените, подовите настилки и таваните, подмяна на осветлението, отпушване на канализацията, поставяне на нови отводнителни решетки и монтиране на камери за видеонаблюдение. 8 камери са поставени в подлеза при бул. „Мито Орозов“.Общата прогнозна стойност, предвидена в общинския бюджет за ремонта на трите подлеза в града е 49 000 лв., без ДДС.

Градоначалникът каза през журналисти, че в съоръжението при ж.п. гарата във Враца са монтирани шест видеокамери , като две от тях са за сметка на фирмата изпълнител на обектите. Сигналите от видеонаблюдението са проследяват както от служители на Община Враца, така и от полицията. Всеки нарушител ще бъде строго санкциониран - заяви Каменов.