Областният управител оцени като значим проблема, който екипът анализира и представя в област Враца чрез дейностите по проекта и изрази готовност за сътрудничество в етапите на неговото мултиплициране в системата на образованието и институциите, имащи отношение към повишаване на хазартната култура, превенцията и предпазването на децата и младите хора от хазартна зависимост.

Според данните от емпирично изследване за хазартната зависимост сред младежите, 10% от тях си купуват всеки ден лотариен билет за изтриване. „Това е тревожна тенденция, тъй като зависимото поведение се лекува трудно“, коментира проф. Соня Карабельова, ръководител на проекта и заместник-декан на Философския факултет към Софийски университет. Най-важният резултат е създадената солидна основа за национални проучвания на проблемната и патологична зависимост от хазарта. Чрез този проект за първи път в страната е разработена методика за скрининг на проблемно и патологично хазартно поведение сред юношите и са включени адаптирани въпросници за българската социокултурна среда.

Пилотната методика бе тествана през месец юни 2016 г. в реални условия сред 230 ученици от областите Враца и Видин. Според получените резултати 11% от учениците между 8. и 12. клас са изложени на висок риск от задълбочаване на хазартното поведение, а 9% вече са развили проблемно хазартно поведение.

Водени от надеждата за бързо и лесно забогатяване, търсене на усещания, опити за вписване в компания, повече от 50% от учащите плащат до 5 лв. за едно залагане, а близо 11% залагат над 100 лв.

Проектът „Повишаване на хазартната култура на юношите в региона на Враца и Видин“, изпълняван от Фондация „Проджекта“, има за цел предпазване на младите хора от хазартна зависимост. Дейностите включват проучване на специализирана литература по темата, пилотно изследване за конструиране и валидизиране на методика за социологическо проучване, професионални срещи и образователни курсове с родители, учители, педагогически съветници и училищни психолози, както и разработване и издаване на информационни материали, които да повишат хазартната култура.