В проекта, който вече се финансира от ОП ”Развитие на човешките ресурси”, се включват всички общини без Монтана, тъй като тук нивото на безработица е под средното за страната.

В Регионалната служба по заетостта са постъпили заявките от общини и частни фирми, предстои преценката на заявките и наемането на хората. Освен трайно безработни, регистрирани в Бюрата по труда ще бъдат наемани и демотивирани пълнолетни граждани, които не учат , не работят и не търсят работа. „Затова ще е нужна особено енергични действия не само на специалистите от Бюрата по труда, но и от общините и други организации”, отбеляза Даниела Накова, директор на РСЗ- Монтана.

С най-голяма заявка за включване в програмата е община Видин , която подготвя проект за 161 безработни, 93 от тях със заетост в публичния сектор и 68 в частния. Община Бяла Слатина е с предложение за 143 души, 83 в публичния и 60 в реалния сектор. Враца 125 съответно 72 в публичен и 53 в реален сектор. Лом 91, Козлодуй 79, Берковица 56, Оряхово 53. Мездра 48, Вършец 46, Мизия 45, Белоградчик,41 Останалите общини са с заявки 40 -11 души. Нови седем места заявява община Чипровци, 6 – Георги Дамяново, 7 – Ново село, 6 – Чупрене 4 – Грамада.