С получените строителни материали изпълнителят се задължава за своя сметка да изгради тротоарното платно пред имота си в срок до 30 ноември тази година След тази дата нарочна комисия от Община Берковица ще извърши оглед и замервания на място на изградените тротоари, за което ще се състави констативен протокол в присъствие на изпълнителя.

След 30.11.2018 г. неизразходваните от изпълнителя материали ще бъдат иззети от Община Берковица, а ако не са използвани по предназначениe, то изпълнителят дължи на Община Берковица тяхната равностойност.

Инициативата за публично частните партньорства е поредната действена мярка на екипа на кмета инж. Милчо Доцов за облагородяване на градската среда и превръщането на общината в уютно място за живеене.