С промяната се цели създаване на условия за по-бързо обработване на заявленията на лица, които желаят да извършват трудова дейност у нас. Освен това се очаква измененито да се отрази благоприятно и върху бизнеса, които все по-осезаемо усеща недостиг на кадри.

С промените през 2018г. пък се даде възможност делът на служителите от трети страни да нарасне от 10 на 35% за малки и средни предприятия, което на практика означава, че всеки трети служител може да е чужденец. Освен това задължителният пазарен тест за синя карта отпадна и работодателите вече не са длъжни да доказват, че в продължение на 6 месеца не са успели да си намерят нужния им кадър у нас.