На заседанието се обсъди възможността за организиране на конкурс на детските музикални школи не само от страната, но и от европейски градове.

На второто заседание на Инициативния комитет за честване на кръглата годишнина на читалище „Развитие“ присъства заместник-кметът Петя Долапчиева, председателят на Общинския съвет – Румен Антов, общинският съветник Красимир Ангелов, представители на настоятелството, членове на инициативния комитет, както и художествени ръководители на формациите от читалището.