Те ще бъдат извозвани с наличните в Предприятието три товарни автомобила и един товарен бус, пригодени и сертифицирани по ADR за транспорт на опасни отпадъци, и ще бъдат изгаряни в съоръжение за крайно обезвреждане - Инсинератора на МОСВ на територията на Александровска болница, опериран от ПУДООС.

Поради големия брой училища и ученици в София град, опасните отпадъци ще могат да бъдат събирани и на място от училищата при запълнени поне три кутии с положителни тестове, като в този случай ще е необходимо Регионалното управление на образованието или РЗИ в София да подадат искане за тяхното транспортиране и обезвреждане. Дейностите ще бъдат изпълнени изцяло за сметка на ПУДООС поради кампанийния характер на предприетите временни мерки за периода на завишена COVID-заболеваемост и очакванията мерките да бъдат отменени след възстановяване на нормален присъствен достъп до учебния процес.

Управителният съвет на ПУДООС одобрява и заявления за финансиране на инвестиционни проекти за изграждане и реконструкция на пречиствателни съоръжения и водопроводни и канализационни мрежи за 10 селища в страната на обща стойност 15,5 милиона лева.

Пет от проектите ще се финансират по приоритет за агломерации между 2 000 и 10 000 екв. ж. Те са за община Белослав, област Варна на стойност 100 191 лв.; за гр. Стрелча, област Пазарджик на стойност 4 936 020 лв.; за гр. Мъглиж, област Стара Загора на стойност 5 514 388 лв.; за село Белозем, община Раковски, област Пловдив на стойност 2 878 842 лв.; за гр. Видин, област Видин на стойност 91 229 лв.

По приоритет за населени места между 50 и 2 000 жители ще се финансират проектите за селата Златар и Троица в община Велики Преслав, област Шумен на стойност близо 472 хил. лв. С цел преодоляване на технологичните загуби на вода и често възникващи аварии се предоставят средства за още два подобни проекта – за селата Кюлевча и Марково в община Каспичан на стойност около 552 хил. лв. и за село Елховец, община Рудозем, област Смолян на обща стойност 876 хил. лв.

На вчерашното си заседание Управителният съвет на ПУДООС приема и предложение, средствата по Националната кампания „Чиста околна среда - 2022 г.“, отпускани за реализация на проектите, да бъдат увеличени с 50% в сравнение с предходните години в рамките на общия бюджет от 3 млн. и 500 хил. лв., като разпределението да бъде до 15 000 лв. за проекти на общини и кметства и до 7 500 лв. за проекти на училища и детски градини (досега разпределението беше съответно 10 000 и 5 000 лв.). Националната кампания „Чиста околна среда“, която се провежда от 18 години, придоби широка обществена популярност и направеният анализ показва, че благодарение на нея с доброволния труд и мащабното участие както на възрастни, така и на подрастващи се постигат позитивни резултати на територията на цялата страна, посочиха от МОСВ.