В рамките на събитието областният управител Малина Николова заяви, че днес е исторически ден за жителите на Община Криводол. "Повече от половин век пътищата на община Криводол са в това състояние. Днес, благодарение на европейското финансиране е намерен начин нещата да се променят“, добави още Николова.

Стартът на ремонта на този важен пътен участък бе даден от село Баурене, община Криводол. Проектът е на стойност 4 741 569 лева с ДДС и се финансира по договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Изпълнител на строителството на проекта е "Строител Криводол" ЕООД. Ремонтът на пътищата ще продължи 180 дни.

На официалната церемония присъстваха още народният представител Красен Кръстев, кметът на Криводол Петър Данчев, председателят на Общинския съвет Петър Комитски, кметът на село Баурене Цветослав Тодоров, общински съветници, жители на населените места.