"Категорично възразяваме срещу целенасочените атаки и опитите Община Видин и Агенция "Пътна инфраструктура" да бъдат обвинявани в некомпетентност и създаване на пречки за осъществяване на този толкова необходим за региона проект", пише в отговор на Пътната агенция до кмета на Община Видин по повод постъпило при тях писмо от местната управа, с приложена декларация от общинските съветници от "Единни за промяна".

От групата на "Единни за промяна" в Общинския съвет във Видин е представена декларация в местния парламент с искане за ясни отговори и поемане на отговорност за забавянето на процедурите за отсечката Видин-Монтана от проекта за модернизация на Е-79 между Видин и Ботевград. Преди дни от Гражданското обединение са обявили, че организират протест на 27 януари заради забавянето.

От Агенцията посочват също, че направената промяна в Закона за устройство на територията прави възможно допускането на изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП), който е необходим за модернизацията на пътя. След получаване на разрешение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството от АПИ уверяват, че ще се работи "по изготвен график с конкретни стъпки за теренно осигуряване на строителството на обекта".