Кметът на Враца Калин Каменов откри седмия, последен обучителен семинар, организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) и Националното сдружение на общините в Република България, съобщиха от пресцентъра на общинската управа. На него бе разисквана правната рамка на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Калин Каменов приветства присъстващите и поясни, че идеята на този форум е не само новоизбраните кметове, но и онези, които имат по-дълъг опит, да чуят от експертите казусите, които са допускани като грешки през годините.

„Присъствието Ви на семинара показва загриженост и отговорност към управлението на общините и на районите, за които отговаряте“, допълни още Каменов. Лектори на семинара бяха вр. и. д. председател на КПУКИ Николай Николов, както и членовете на комисията Катя Станева и Паскал Бояджийски.

Николай Николов обърна внимание на аудиторията върху особената важност на тези семинари в началото на новия мандат на органите на местното самоуправление. Той акцентира върху факта, че 40% от влезлите в сила решения с конфликт на интереси за първите пет години от дейността на КПУКИ са по отношение на общински съветници, кметове, експерти в местни администрации и управители на общински търговски дружества.

Процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси представи Паскал Бояджийски, който поясни изискванията, на които трябва да отговорят сигналите, по които се образуват производствата.

Катя Станева разясни режима за подаване на декларации съгласно глава трета от закона, условията за прекратяване на несъвместимост при встъпване в длъжност, правомощията на КПУКИ за санкциониране на просрочените декларации, а така също и режима на обжалване на издадените наказателни постановления.

Николай Николов разясни и общия състав по чл. 2 и забраните по глава втора и глава пета от ЗПУКИ, нарушаването на които води до конфликт на интереси, като акцентира върху типичните случаи на конфликт на интереси в работата на органите на местното самоуправление.

В семинара взеха участие кметове на общини, председатели на общински съвети, председатели и членове на постоянни комисии за конфликт на интереси към общинските съвети от областите Враца, Монтана и Видин.