В последвалите дейности участниците имаха възможност да дискутират общото представяне, сътрудничеството и комуникацията помежду си. С прегледа на напредъка и разработването онлайн инструментариума за самооценка. Бяха обсъдени и планирани по следващите действия за Наръчник за ментори и Наръчник втори шанс за успешен бизнес-съобщават от ТПП - Враца. Като партньор за дейност 2 ЕЦК ООД са изготвили доклад за вътрешна и външна оценка и актуализация на управлението на качеството и ще предоставят подкрепа на партньорите в това отношение.

Търговско-промишлена палата Враца като координатор на дейност 3 Разпространението и експлоатацията на проекта е отчетла разработения план за разпространение и експлоатация, създадените и приети рекламни материали, и статуса на общото изпълнение на дейността. Партньорите са планирали следващите стъпки по реализацията на проекта, а събитието е завършило с оценка и обобщение на срещата.

Проект 2REVIVE се финансира с подкрепата на Европейската Комисия.