"Ломини" ООД е частна компания създадена в град София през 1992 г., дейността на фирмата е в няколко сфери - продажба, технически и методологически консултации, профилактика и сервиз в областта на специализирано оборудване за безопасност, сигурност, научно-изследователско и др.

С изпълнението на основните дейности по проекта фирмата ще осъществи доставка, монтаж и пускане в експлоатация на интегрирана технологична линия за производство на изделия от пластмаса, доставки и внедряване на софтуер за инженерно проектиране и програмиране, изготвяне и предоставяне на анализи и проучвания за пазара на стойки за екшън камери.

Фирмата вече е закупила недвижим имот в община Враца и ще оборудва индустриално хале със закупени по проекта машини и инструменти. По време на събитието представител от фирмата сподели, че ще има необходимост от персонал на длъжности: - мениджър производство (CAD/CAM инженер), специалист-фрезист, специалист-ерозист, специалист-шприциор, шлосер и др.