Общото събрание бе свикано след своеобразния митинг протест, състоял се преди обяд същия ден. В салона на местното читалище се събраха над 120 жители на Зверино. Кметът на селото Цанко Цанев информира присъстващите как е протекла срещата на петимата селски първенци с управителя на "ВиК" - Враца Ангел Престойски сред изпращането на протестната декларация, както и за вземане на решение как ще се процедира след проявената незаинтересованост от страна на кмета на Мездра и управителя на "ВиК" - Враца.

Цанко Цанев каза, че на срещата в областния център Престойски е заявил, че за петте села са били отпуснати достатъчно средства, с които е изградена водопроводна мрежа от 18 км. Това твърдение предизвика вълна от възмущение, дори се чуха мнения, че може и да ги има, но в посока Оселна, където шефът на водоснабдителното дружеството има вила. Последното, което е направено в две от селата, са 500 м водопровод в Игнатица и 1500 м в Зверино. Като и двата са изцяло с гравитачна вода, захранваща двете съседни села от местността "Султанкин рът".

На събранието бе избран Инициативен комитет в състав: Петър Паскалев - председател, Стоян Петров, Митко Ангелов, Кирил Иванов и Борислав Георгиев - членове.

След избора на комитета, кметът Цанко Цанев даде думата на хората в салона за изказвания и предложения как да продължат протестните им действия. Присъстващите бяха единодушни, че няма да позволят по никакъв начин да се стигне до това увеличение, тъй като изградената водопроводна система от 6 660 м изцяло е дело на самите жители на обществени начала. Още повече, че водата идва по гравитачен път.

Чуха се мнения, че в селата постоянно има аварии, но никой не предприема мерки за трайното им отстраняване. Мнозина от присъстващите казаха, че самите водомери не се засичат един път месечно, както е по закон, а се начислява водопотребление "на око".

Общото настроение сред хората бе, че протестните действия ще продължат под различни форми. Имаше дори предложение за блокиране на ж. п. линията София - Мездра, стачка и гражданско неподчинение.

Петър Неделев предложи да се уведомят всички медии и омбудсмана Мая Манолова, както и да се покани кмета на Мездра, за да се запознае на място с проблема и да чуе хората.

Христо Ангелов бе още по-категоричен, че трябва всички да се вдигнат срещу увеличението на цената на водата и да отстояват с всички средства правото си.

Борис Кръстев пък заяви, че ако се стигне до там, ще прекъсне водопровода, който минава през неговия частен имот.

След продължителните дебати, кметът на Зверино предложи да се вземат конкретни решения, като едното предложение беше да се делегират права на Инициативния комитет да изготви необходимите документи за предупредителни протестни действия.

В края на събранието се оформиха следните предложения:

  • Да се изиска информация дали е приет Мастерплан на област Враца;
  • Приет ли е от Асоциацията на В и К във Враца, чийто председател е областният управител, а всички 10 кметове на общини са нейни членове и има ли протокол и решение за увеличението на ценит;.
  • Включен ли е водният цикъл на Зверино в инвестиционна програма и в Мастерплана?

След така приетите решения общото събрание беше закрито.