Промяната се извършва по предложение на Агенция „Пътна инфраструктура" и цели осигуряване на обходен маршрут при строителството на път 1-1 (Е79) Мездра - Ботевград.

Общата дължина на общинската пътна мрежа на територията на област Враца се намалява с 6,615 км, а на територията на общините Мездра и Враца - съответно с 2,1 км и с 4,515 км.