Фестивалът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния - България 2014-2020 г., като партньори по него са общините Мездра, България и Добрословени, Румъния.

Програма на Фестивал на средновековните традиции, бит и култура "Добре дошли в Средновековието":

16 май (четвъртък) 2019 г.:

18.30 ч. - Прожекции на филми от възстановки на средновековни и римски фестивали, провеждани на територията на България и Румъния;

17 май (петък) 2019 г.:

15.00 ч. - Българите от късното Средновековие – представяне на облекла и въоръжение;

17.30 ч. - Ритуали и беседи за бита на ранносредновековните българи - временно номадско жилище (юрта), вечеря край лагерния огън с участниците;

19.30 ч. - Изпълнение на група „FREIJA”;

18 май (събота0 2019 г.:

11.00 ч. - Битката за моста и средновековни бойни умения;

15.00 ч. - Школа за млади воини - обучение на младежи и деца в средновековни войнски умения;

17.00 ч. - Демонстрации на Средновековни бойни техники;

19.30 ч. - Изпълнения на група "FREIJA" и група "KsANa";

19 май (неделя) 2019 г.:

11.00 ч. - Музей на открито, жива история. Разглеждане на средновековните лагери, стрелба с лък, занаяти и игри за малки и големи участниците пред своите лагери представят живота на нашите предци.

Проект „Добре дошли в Средновековието“ цели да подобри използването на природното и културно наследство на общините Мездра и Добрословени като създаде два значими фестивала – средновековен и римски в двете общини.

Румънският фестивал „Добре дошли в Средновековието“ ще се проведе между 22 и 25 август 2019 г., близо до археологическия обект Ромула Малва в село Решка.