© Община Монтана

Допълнително по оперативни програми на Европейския съюз общината ще работи по 21 проекта на стойност 11,3 милиона лева.

„Изпълнението на бюджет 2021 ще бъде предизвикателство в този труден за прогнозиране период, в които трябва да преодолеем разпространението на COVID 19 и последствията за всички”, заяви Живков.

Инвестициите за този период ще бъдат от различни източници – местни, държавни, европейски и са на обща стойност 19 милиона лева.

Най-големият инфраструктурен проект ще бъде реконструкцията на площад Жеравица, за които с решение на правителството бяха отпуснати 5 милиона лева в края на миналата година.

Сред големите инвестиции, които са планирани по европейски проекти са реставрацията на знаковата за Монтана сценична зала на читалище „Разум”, изграждане на младежки център и изпълнението на необходимите мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Важен приоритет остава възстановяването и развитието на инфраструктурата в селата. През тази година в 23 те села на община Монтана са инвестирани 1,5 милиона лева. Очакванията са през 2021 година средствата да бъдат увеличени.

През 2021 година в бюджета са планирани повече средства за стипендии на талантливи деца, студенти по медицина и педагогика, за пенсионери, за клубове на хора в неравностойно положение, за новородени, за млади семейства, за предприемачи и за местни инициативи.