Кандидат-купувачите могат да получат информация и да прегледат книжата в канцеларията на синдика. Огледът на включените за продажба активи се извършва в Бяла Слатина след предварителна заявка. За купувач се счита този, който е предложил най-висока цена.

Запознати припомнят, че преди години от заводът в Бяла Слатина са излизали лъскави тоалети не само за България, но и за чужбина. Заводът “Пионер” е бил най-големият и за детско-юношеско облекло. Преди около 10 г., малко преди да хлопне врати, предприятието бе обект на редица проверки заради множество сигнали за нарушения.


Източник: kmeta.bg