Получени са и още два резултата. Единият е на третото лице, дало положителен резултат на бърз тест и е отрицателен.

Още един отрицателен резултат има на лице, на което не е правен бърз тест, а пробата за PCR е взета след като пациента е съобщен с Бързо известие от общопрактикуващ лекар.

Все още няма резултат от изпратената проба на контактен от първи ред на потвърдения случай на COVID-19 от квартал Бистрец.

Издирените контактни от втори ред на потвърдения случай, на които е наложена карантина за 14 дена са общо 4. Установени са и трима контактни медицински лица, но те не са поставени под карантина, тъй като контактът е осъществен с предпазни средства и се оценява като ниско рисков от епидемиологична гледна точка.

За последните 24 часа екип на РЗИ е взел проба от 1 лице. От лечебни заведения за болнична помощ има информация за взети и изпратени в Националната референтна лаборатория общо 5 броя проби.