Информационна кампания по представяне на процедурата „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност"2014-2020 г. се проведе във Враца, съобщиха от пресцентъра на областната управа. Кампанията откриха министърът на икономиката Божидар Лукарски и областният управител Малина Николова. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за малките и средните предприятия за насърчаване и изпълнение на мерките за енергийна ефективност и конкурентоспособност. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 90 млн. евро. По програмата е предвидено прилагане на териториалния подход за подкрепа за Северозападния регион.

Приоритетната подкрепа на проекти, изпълнявани на територията на Северозападния район, ще предоставят възможности за намаляване на интензивността на икономическите проблеми, поясни по време на срещата министър Лукарски. По думите му, приоритетната подкрепа се прилага при разработването на условията за кандидатстване на процедурите по "Иновации и конкурентоспособност", на проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район.

По приключилата вече процедура за внедряване на иновации в предприятията са подадени 166 проектни предложения от предприятия, които заявяват място на проекта в Северозападния район или около 30% от всички подадени проекти.

По процедурата за разработване на иновации в стартиращи предприятия са подадени 363 проектни предложения или близо 42%. По процедурата за подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия, която е вече в процес на изпълнение, са сключени договори с 61 предприятия с проекти от региона. Това са 13% от всички сключени договори, отбеляза министър Лукарски.

На срещата присъстваха заместник-областният управител Ирина Иванова, Ивелина Пенева, директор на Главна дирекция ЕФК, кметът на Враца Калин Каменов, представители на икономическото министерство, бизнеса и потенциални бенефициенти от Северозападна България.