В категорията от 5-ти до 8-ми клас бяха класирани за участие във втора фаза три училища от област Враца – ПГЯЕ „Игор Курчатов”- Козлодуй с проекта „Здрави и стилни и в спорта силни”, с ръководител Мария Стоянова и СУ „Христо Ботев” – Враца, с проекта „Модерните убийци – цигарите и алкохола”, с ръководител Теменужка Николова.

В категорията от 9-ти до 12-ти клас е класиран за втора фаза проектът на Средно училище "Св. Климент Охридски” - Зверино, на тема "Информирани, успешни, здрави", с ръководител Валентина Стеева.

Конкурсът се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Учениците, заедно с техните учители, реализираха проекти в две подтеми: "Пръв бъди без пушене и алкохол ТИ!" и "Храни се здравословно и спортувай редовно!". Конкурсът се реализира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, като дейностите включват спортни прояви-състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и екопоходи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработване на сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в проектите в Националния ученически конкурс "Посланици на здравето 2017/2018 г."!