Д-р Иво Иванов разясни на кметовете на населените места от Общината какви рискове крие заболяването за животните и какви мерки трябва да бъдат предприети в случай на регистрирано заболяло животно. Сподели и опита си от вече съществуващото огнище на територията на с. Жернов, община Никопол, област Плевен.

"При наличие на зараза гамата от клинични признаци може да бъде много широка. Болните свине умират. В задния двор такива животни обикновено се познават по липсата на апетит, последвана от внезапна смърт. В индустриалните ферми е възможно също да се наблюдава депресия сред животните, загуба на тегло, кръвоизливи и видимо зачервяване по кожата в следствие на обилно кръвоснабдяване - хиперемия (краищата на ушите, опашката, крайниците, гръдната и стомашната област), куцота и аборти при бременни свине майки", заяви д-р Иванов.

Епизоотичната комисия взе решение в срок до 26.07.2019 г. кметовете и кметските наместници да актуализират списъците на собствениците и броя на отглежданите свине. Да информират собствениците, отглеждащи свине, за риска и начините за разпространение на болестта "Африканска чума по свинете" и задължението им да не допускат външни лица във фермите със свине.

При съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да сигнализират обслужващия ветеринарен лекар или кмета за вземане на необходимите мерки.

Д-р Иванов увери присъстващите, че заболяването е нелечимо и на територията на Европейския съюза няма ваксина, която да го предотврати.

"В случай на заболяло животно, то задължително се умъртвява, както и всички свине в радиус от 3 км около мястото, където е регистрирано наличието на вируса. Освен това се създава още един периметър с 10 км радиус, където животните само се наблюдават дали ще проявят симптоми на болестта. Това се прави с цел да бъде спряно разпространението на болестта и в други райони на страната. Болестта не е опасна за хората, но разпространението й сред домашно отглежданите свине и тези в свиневъдните стопанства може да причини сериозни икономически загуби на сектора", обясни д-р Иванов.

Кметовете и кметските наместници да имат готовност в случай на нужда да осигурят терен за загробване на животни, съобразен с изискванията на РИОСВ, найлон, слама и дезинфектанти. Община Мездра поема ангажимент да осигури при необходимост подходяща техника за извозване и загробване на трупове.