Обществената консултация ще се проведе на 11 януари 2019 г., от 17.00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца на адрес гр. Враца, ул. „Петропавловска“ 43, ет. 3. На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане. Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване на Община Враца.