Сред тях са пет проекта, които са подготвени от кметства в общините Мездра и Роман. Става дума за проектите на Кметство Царевец - за озеленяване и възстановяване на зона за отдих (9 879,50 лв.), на Кметство Зверино - "Обичам природата - и аз участвам" (10 000 лв.), на Кметство Камено поле - за обновяване на парково пространство за отдих и фитнес на открито (9 947,32 лв.), на Кметство Синьо бърдо - "Обичам природата - и аз участвам" (10 000 лв.) и на Кметство Долна Бешовица - "Обичам природата - и аз участвам" (10 000 лв.)

Сред одобрените проекти, внесени за разглеждане от училища и ЦПЛР/ Обединени детски комплекси, които ще получат финансиране в размер до 5 хил. лв., е и този на Професионалната гимназия по каменообработване в село Кунино, община Роман - „Обичам природата и аз участвам. (5000 лв.).

Не получават финансиране проектите на Община Мездра - за обновяване на кът за отдих в района на кв. 24 на село Лик и възстановяване на селски кладенец (9 514,33 лв.), на Кметство Върбешница - за изграждане на зона за спорт и отдих в селото (9 996 лв.); на Кметство Горна Кремена - за превръщането на центъра на селото в кът за отдих (10 000 лв.), нкакто и на Кметство Лютиброд (7 618,32 лв.), на Кметство Ребърково - за чиста околна среда, кът за отдих и спорт за младежта (9 374,60 лв.), на Кметство Моравица - за чисто и привлекателно село (9 753,74 лв.) и на Кметство Стояновци - за изграждане на детска площадка с кът за отдих в селото (10 000 лв.).