Тя е придружена от Десислава Енчева - директор "Социални дейности" към UNICEF България и Теодора Генова - директор на Център за обществена подкрепа (ЦОП) в кв. Раковица на Берковица. На срещата присъстваха заместник-председателят на ОбС Вършец Олга Яничкова и общинският съветник Адриана Николова, председател на Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт.

В началото Джейн Муита разказа за УНИЦЕФ и за мисията на тази организация в България.

Основна тема на разговора бе подобряването на социалните услуги за деца, условията им на живот, сегрегацията на част от децата в ромския квартал и на децата с увреждания. И инж. Лазаров, и д-р Муита, се обединиха около тезата, че интегрирането на социално уязвими групи задължително трябва да премине през образованието и то от възможно най-ранна възраст.

Стана ясно, че час преди срещатата ОбС - Вършец е делегирал правата на кмета да подпише споразумение за съвместна дейност със ЦОП в кв. Раковица в Берковица, който активно работи с УНИЦЕФ. Центърът развива дейност за подообряване на качеството на живот на децата, подкрепа на родителите за отговорно родителство, посредничество с образователни и здравни институции и се ангажира да продължи дейността си във Вършец.

Инж. Лазаров подчерта, че децентрализацията и осигуряване на средства за специфични социални грижи е условие за добра интеграция и като цяло за по- добър живот на децата. Това трябва да става децентрализирано, защото местните общности познават най- добре проблемите си.

Г-жа Муита благодари за разбирането на кмета по разгледаната проблематика, както и за поетите ангажименти.

УНИЦЕФ е Детският фонд на ООН, световен лидер в популяризирането и отстояването на правата на децата в над 190 страни, включително в България.