Представителите на националния железопътен превозвач подкрепиха старта на първия випуск от специализирана паралелка в професионалната гимназия. Учениците от тази паралелка ще се обучават в дуална форма по специалността "Електрообзавеждане на железопътна техника", професия "Електротехник”. Това е и първата ж.п. паралелка в България с дуална форма на обучение. Новият проект за БДЖ е факт, благодарение на усилията на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за привличане на млади кадри в системата, както и на личната ангажираност на директора на дирекция "Човешки ресурси" в дружеството Десислава Стоянова и на нейния екип.

Записалите специалността възпитаници на гимназията ще могат да се възползват и от стипендиантски програми, които "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД предлага, възможности за преквалификация след дипломирането за други правоспособности и продължаващо обучение във висшите училища.

Специалността "Електрообзавеждане на железопътна техника”, професия „Електротехник” попада в списъка със защитените от държавата специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Мездра е основен железопътен център за Северна България и в тази връзка националният железопътен превозвач се стреми към реализирането на бъдещо сътрудничество с професионални гимназии в областта. Идеята е след придобиването на квалификация да бъде предоставена възможност за намиране на свободни работни места в сферата на железопътния транспорт на бъдещи специалисти.

Осигуряването на качествено обучение на своите служители и създаването на бъдещи професионални кадри в железопътния транспорт е една от приоритетните задачи на ръководството на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на БДЖ като бъдещ потенциален работодател. Националният железопътен превозвач поставя акцент, че е един добър избор за бъдещо професионално развитие, с нова визия и стратегически поглед, ориентиран към хората като дългосрочна инвестиция, а не като ресурс.