Основните дейности по проекта са: Информационна кампания за популяризиране на проекта и повишаване информираността на обществото;План за повишаване на осведомеността и насърчаване на общото културно и природно наследство на Румъния - България, насочено към децата и техните семейства; Разработване на три Туристически маршрута: Маршрут „Развлечение и спорт“, Маршрут „Култура“, Маршрут „Природни обекти“; Разработване на инструменти за насърчаване на туризма -мобилно приложение, което ще съдържа списък на основните туристически атракции за семейства с деца- комплект за пътуване, специално предназначен за деца; Посещения в учебни заведения от трансграничния регион: 25 посещения в целия трансграничен район, по време на които ще бъдат представени на децата и техните родители продуктите на проекта; Фестивали за семейни забавления: 4 фестивала (2 в България и 2 в Румъния), които ще включват различни работилници, състезания, занаяти, поезия, музика, изкуство и традиции от трансграничния регион

Очакват се 1 550 посещения на обекти на културното и природно наследство, четири интегрирани туристически продукта и обща стратегия за управление на валоризацията на културното и природно наследство.