За пръв път след осми клас се предлага обучение по професия продавач-консултант в Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца.

В ПГ "Димитраки Хаджитошин" ще се учи за професиите строителен техник в транспортното строителство, пътен строител, и оператор в производството на облекло. ПЕГ "Йоан Екзарх" - Враца ще бъда разкрита паралелка по графичен дизайн, а в ППМГ "Акад. Иван Ценов“ ще има паралелка по приложно програмиране.

В СУ "Христо Ботев" - Враца е предвидена паралелка с две специалности - изпълнител на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове и асистент на лекар по дентална медицина.

В ПГ "Алеко Константинов" - Мездра ще има професионална паралелка по ресторантьорство, кетъринг и хотелиерство, а в СУ "Иван Вазов" - охранител, банкова охрана и инкасова дейност и съдебен служител.

Предлаганите профилирани паралелки са добре балансирани и с добри възможности за избор от учениците, като в 50% от тях ще се изучават STEM профили и ИТ професии. Професионалните паралелки в област Враца обхващат 12 области на образование от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, като водеща област на образование е "Техника" с 27% от общия брой 47 професионални паралелки, следвана от "Услуги за личността" - 23%. В дуална форма на обучение ще се приемат ученици в 10 специалности, в 8,5 паралелки.

Новите професии, които се предлагат, са по 25 специалности в 18 паралелки. Броят на паралелките със STEM профили е 10, а броят на техническите и ИТ паралелки е 25. Държавният план-прием за учебната 2019/2020 г. в област Враца е балансиран, като са взети предвид предлаганите защитени паралелки, паралелки с очакван недостиг и паралелки в обединените училища, които се формират при по-малък брой ученици“, изрази становището си при откриването на срещата Малина Николова.

В област Враца през тази година седми клас завършват общо 1 422 ученици, Утвърденият от Комисията по заетост Държавен план-прием за 2019/2020 г. ще бъде предоставен за окончателно приемане в Министерство на образованието и науката.