Началникът на образователното управление Галина Евденова обяви, че ще бъдат разкрити 7 паралелки в четирите средни училища на територията на община Мездра. Тя представи утвърдените профилирани и професионални паралелки, както и балообразуващите предмети.

За първи път в Мездра се въвежда дуално обучение, което ще даде възможност на учениците да придобият професионална квалификация с гарантирано работно място. Евденова разясни спецификата на дуалното обучение като подчерта, че за разлика от други страни, нашата образователна система не ограничава възможностите на учениците, завършили тази форма на обучение при кандидатстване във висши училища.

Съгласно утвърдения план-прием, в Средно училище “Св. Климент Охридски“- с. Зверино ще се сформира една паралелка, профил "Предприемачество".

След официалното представяне на утвърдения Държавен план-прием, директорите на средните училища в Мездра представиха визитката на учебните заведения и възможностите, които предлагат. В Средно училище “Иван Вазов“ младежите ще се обучават в профилите "Организатор на интернет приложения“ и "Електронна търговия" и профил "Чуждоезиков" с интензивно изучаване на английски и руски език .

По традиция, Професионалната гимназия "Алеко Константинов" представи вкусно и нагледно професиите, които предлагат в двете паралелки - "Ресторантьор" и "Кетъринг" и втората професионална паралелка, в която 13 от учениците ще получават знания по професиите „Готвач“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки“, а останалите 13 - „Сервитьор - барман“ и „Обслужване на заведения в общественото хранене“.

Най-новото за тази учебна година е разкриването на паралелка с дуална форма на обучение в Професионалната гимназия по МСС. Тя ще бъде разделена на две - 13 от учениците ще добиват знания за професиите „Електротехник“, със специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника“, а останалите 13 - по професия „Техник по железопътна техника“ и специалност „Локомотиви и вагони“. В другата учениците ще се обучават по професиите "Техник по транспортна техника" и "Автотранспортна техника".

Представителят на „БДЖ-Пътнически превози”, Десислава Стоянова - Директор „Човешки ресурси” в Централното управление на националния превозвач , разясни, че изборът на училище и град не е случаен. Освен че Мездра е нейният роден град, тя е и важен железопътен възел със стратегическо значение. Именно поради тази причина от Централното управление са избрали Мездра, за професионално сътрудничество.

Тя поясни, че Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на БДЖ като бъдещ потенциален работодател. Националният железопътен превозвач поставя акцент, че е един добър избор за бъдещо професионално развитие, с нова визия и стратегически поглед, ориентиран към хората като дългосрочна инвестиция, а не като ресурс. От името на националния превозвач, Десислава Стоянова допълни, че дружеството има готовност да инвестира в материалната база на професионалната гимназия, да осигури пълен пакет от услуги, които ползват служителите на БДЖ, да осигури квалифицирани преподаватели по съответните специалности.