Стопанството ще бъде разположено в местността "Край Огоста" в близост до града. Там ще бъдат изградени 30 бетонови басейна, в които ще се отглежда пъстърва. Рибарникът ще функционира като ферма за отглеждане и угояване на риба от "еднолетна възраст до риби за "консумация".

Ще се използва вода от река Огоста в количества до 110 л/сек. Ще бъдат изградени довеждащ и отвеждащ канал, като след захранването на рибарника водата отново ще се връща в реката.

Рибарникът ще има две каскади. В първата ще има 18 басейна, във втората 12., а общата му площ ще е малко над 4 дка.

Източник: novinitem.com