В него се обявява, че "към настоящия момент се подготвят промени в Закона за ДДС за отмяна на изискванията за СУПТО – софтуер за управление на продажби в търговските обекти".

Ще се отменят въведените технически и други изисквания по отношение на софтуерите. Причина за публикацията е обществения отзвук, възникнал в резултат от въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез СУПТО.

След влизането в сила на промените в ЗДДС, от финансовото министерство заявяват, че ще имат готовностда приведат Наредба Н-18, по-известна като наредба за касовите апарати, спрямо изискванията на измененията. Така ще се отменят въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО.

По данни на НАП укритите обороти варират между 30% и 70%.