Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците май-юни 2019 година поради промяна в структурата и състава на образователни институции, прекратяване на трудови правоотношения на друго основание или преструктуриране.

Средствата ще се осигурят за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.


Източник: .gov.bg