"Скамат" ООД - гр. Червен бряг пък ще проучва строителни материали в площ "Елица", разположена в землището на гр. Червен бряг, област Плевен. Дружеството ще вложи минимум 26.2 хил. лв. в проучвателните дейности за определения едногодишен срок.