Срокът за подаване на документи е 20 дни – от 12.08.2018 г. до 31.08.2018 г. включително, всеки работен ден от 9.00 часа до 12.00 часа в РДПБЗН – Монтана.

В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите следва да се явят пред експертна лекарска комисия за медицинско освидетелстване.

Експертната лекарска комисия ще се проведе в Медицинска служба при ОД на МВР – Монтана на 22.08.2018 г., 29.08.2018 г. и 31.08.2018 г. в 14,00 часа.

Протоколите с резултатите от етапите на конкурса или други съобщения ще бъдат обявени в поделенията наРДПБЗН – Монтана, РСПБЗН – Лом, РСПБЗН – Берковица и на Интернет страницата на дирекция „Човешки ресурси”-МВР.