Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Уважаеми Кметове на кметства,

Уважаеми служители на Общинска администрация – Борован

За мен е чест да Ви поздравя по повод отбелязването на Деня на българската община. През 1998 г. делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат това решение, водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България.

Датата не е случайна. На този ден, през 1882 г., в брой на Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление“, който за първи път регламентира дейностите и устройството на местните органи на държавната власт в Княжество България.

В деня на българската община – 12 октомври, се обръщам с огромна благодарност и признание за труда и професионализма на всички вас, които работите за местното самоуправление. Приемете моите най-сърдечни поздравления . Работещите в структурата на местното самоуправление, носим отговорността за развитие на местните секторни политики. Желая на всички, които изграждат авторитета на местното самоуправление здраве, професионализъм и нестихваща енергия за по – добри резултати в полза на хората!

Бъдете здрави, позитивни и уверени! Бъдете удовлетворени и горди от работата си, отговорни и последователни в действията си за издигане авторитета на Нашата община!

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА