По проекта бе закупено ново кухненско оборудване и обзавеждане - печка, пасатори, хладилна камера, конвектомат и др., което замени амортизираната техника в социалната услуга „Домашен социален патронаж“ и повиши качеството на предлаганите услуги. С новата техника ще бъдат намалени разходите за ел. енергия и ще се предостави възможност за включване на нови потребители.

Проектът „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Враца“ е на обща стойност 29 995 лв. и се финансира от фонд „Социална закрила“, като близо 3 000 лв. са осигурени и от бюджета на ОП „Социални дейности“.