За щастие, дъждът скоро премина, а падналите ледени зърна на градушката бяха малко. Предвид ежедневните поройни дъждове, водите на река Боденска са придошли и представляват опасност от преливане поради непочистеното от храсти, дървета и друга растителност корито в участъка между "Кременска рампа" и каменни кариери.

Има данни за десетки наводнени мазета, най-вече по улица "Христо Ботев”, както и в сградата на Районното управление на полицията. Живеещите в района се оплакват от непоносима воня, носеща се над централната част на града.