Разходите на Община Лом в края на 2020 г. за изразходена ел. енергия са били 30 244 г., а година по-късно, за м. декември 2021 г., сметката е 116 618 лв.

„За съжаление, както на много места в страната, сме принудени да въведем режим на уличното осветление в града, макар и това да е временна мярка, е неприятна за всички нас. Разпоредил съм и строги мерки за икономия на ел. енергия във всички общински сгради, с изключение на детските градини. Общините се снабдяваме с ток на свободния пазар, както всички небитови потребители. Без финансов компенсаторен механизъм от страна на държавата за общините, на какъвто се надяваме, много трудно бихме се справили. Надявам се нашите съграждани да проявят разбиране.“ – е заявил кметът д-р Георги Гаврилов.