Установено е, че в складовото помещение нерегламентирано се съхраняват около 360 кубични метра отпадъци с произход Италия, без съпроводителни документи, указващи произхода, вида, състава и свойствата им, както и категорията електрическо и електронно оборудване, съгласно Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Контролните органи са констатирали и случаи на несъответствие и несъотносимост на придружителните документи с вида на отпадъците.

На местопроизшествието е извършен оглед и е образувано досъдебно производство по чл. 353 в, ал. 1 от НК.

В хода на досъдебното производство складовото помещение е запечатано и е издадено постановление за осъществяване на отговорното пазене на обекта. Работа по случая продължава РУ Лом.