Предвиденото изменение регламентира това, че за държавните служители, извън тези с намалено работно време и работещите на смени, да се установи подневно отчитане на работното време. По този начин за държавните служители по ЗМВР ще отпадне компенсирането с допълнителен платен годишен отпуск до 12 дни за положеният труд над установеното работно време в работни дни, а ще се заплаща.

От БСП настояха законът да влезе в сила от момента на обнародването му в Държавен вестник, а не от следващата година, пише dnes.bg. "Тези хора са навън при лоши условия на протестите, по-добре е да компенсираме и те да изпълняват съвестно задълженията и да не се стига до ескалация на напрежението", призова Иван Иванов от левицата. Според Филип Попов може да се направи актуализация на бюджета.

МВР шефът Христо Терзийски обясни, че извънредният труд нарасна от март заради пандемията от коронавируса, а не заради протестите. Той допълни, че законовите промени са одобрени от синдикатите в системата и е договорено да влязат в сила от следващата година. "Не става дума за тези, които са навън и ги пече слънцето, те и сега получават допълнително възнаграждение. Останали са много малко, които не взимат и ние и за тях искаме да го направим, ГЕРБ го прави това", настоя Валентин Радев от ГЕРБ.

"Предвид специфичната дейност на министерството, служители на ненормиран работен ден регулярно полагат труд над установеното работно време в работни дни. Съгласно действащата към момента нормативна уредба, положеният труд в работни дни над установеното работно време не представлява извънреден труд, поради което не се компенсира с възнаграждение", мотивираха се вносителите на промените. Според тях компенсацията с отпуск означава, че други работят извънредно, докато колегите им ползват тази по-дълга почивка.

Депутатите от ГЕРБ смятат също, че ако в МВР получават по-високо заплащане, вместо повече отпуск, ще се повишат качеството на работата и мотивацията. Отпускът, който полицаите са натрупали като компенсация за извънредния си труд, ще се запази, а при напускане – ще се изплаща.

С промените в закона се вдигат и паричните награди в МВР. Досега при награждаване от министъра, негов заместник и главния секретар на МВР се даваха до 200 лв., а ако промените в закона бъдат приети и на второ четене, сумата да се увеличи на 250 лв. За отличието, което се дава от местния началник сумата ще скочи от 120 на 170 лв.