© Природен парк „Врачански Балкан“

Кампанията се организира от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" и цели да популяризира ползите и възможностите, които предоставя европейската екологичната мрежа Натура 2000 за местното население.
Посланието на кампанията "Зеленото бъдеще започва от теб!" обръща внимание на личната отговорност на всеки от нас свързана с опазването на природата.

Инициативата е част от изпълнението на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.

Източник: vr-balkan.net