В тази връзка се забранява продажбата на алкохолни напитки и пиво в търговските обекти и заведения за обществено хранене от 19.00 часа на 26 октомври 2019 г. (събота) до 20.00 ч. на 27 октомври 2019 г. (неделя), както и употребата на алкохол за същия период на обществени места. В заповедта е указано, че забраните не се отнасят само за сватбени тържества.

В нея се нарежда на началника на Районното управление на МВР - Враца да организира опазването на обществения ред на територията на общината, както в денят за размисъл (събота), така и в изборния ден неделя.

За неспазване на заповедта ще бъдат налагани административни наказания съгласно Закона за административните нарушения и наказания.