Вълчев обясни, че въпросът е обсъждан преди време, тъй като инструментите да се накарат родителите да изпращат редовно децата си на училище не са недостатъчни. От години в правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца има текст, според който, ако ученикът не е ходил на училище пет часа без уважителни причини, то детските надбавки за родителите му (40 лева за всяко дете и 90 лева за две) се спират за месеца, в който са допуснати отсъствията.

Същото правило се отнася и за малчуганите, посещаващи предучилищни и детски градини. Разликата е, че тук се налага наказание при повече от три дни неизвинени отсъствия. Поради тази причина през 2017 г. близо 36 000 бедни семейства от страната са били лишени от детски надбавки. А през 2018 г. борят им се е увеличил до 40 000.

Заради статистиката и отпадането на голям брой ученици, се обсъжда и още по-строга мярка - срокът на спиране на детските надбавки да е за една година. Друго предложение, което още се обсъжда, засяга еднократната помощ за дете при постъпване в 1-ви клас, която в момента е в размер на 250 лева. Идеята е тя да се отпуска в два етапа, като вторият транш се обвърже с редовното посещение на училище.

Наскоро от БСП предложиха промени в закона за социалното подпомагане, според които при натрупани неизвинени отсъствия да се спират всички социални помощи на семействата. Според образователния министър тази мярка е твърде крайна и би лишила от помощи семейства при форсмажорни обстоятелства, като посочи за пример ситуацията в Хитрино. Становището на социалното министерство е подобно. От там смятат, че по този начин би се нарушила Европейската социална харта.

Министърът признава и че сегашните глоби по закона за предучилищното и училищното образование невинаги се налагат, а понякога са несъбираеми. "Кметовете понякога се въздържат. Винаги съм апелирал към тях да не се въздържат, за да се чувства неизбежността на санкциите", коментира още Вълчев след форум в Хасково.

Вълчев припомни, че по действащия механизъм за съвместна работа на институциите по издирване на ученици са били сформирани повече от 1 100 екипа с около 11 000 души, благодарение на които допълнително в училище са били записани над 40 000 деца. Според него, механизмът вече трябва да се префокусира върху ежедневната посещаемост в училище, а не усилията да бъдат насочени само в началото на учебната година.