Служителите на Общинското предприятие "Чистота" непрекъснато извършват поетапна дезинфекция на населените места в община Мездра. По график се обработват улици, зони за отдих, детски и спортни площадки, както и други обществени места.