През 2018 г. пияните шофьори, които са попаднали в ръцете на катаджиите, са били 4796. 1917 са отказали да дадат проба за наличие на алкохол или наркотици. Леки и тежки катастрофи са били причинени от 1091 пияни шофьори, а 65 от дрогирани. През 2019 г. пияните, които са седнали зад волана са били 3990. Катастрофите, които са по вина на водачи употребили алкохол са били 862 катастрофи, а по вина на тези, които са били дрогирани са били 49.

От началото на 2020 г. до 21 април, 252 пияни шофьори са причинили катастрофи. Дрогирани са виновни за 20 инцидента на пътя. Полицията е спипала 1213 пияни през това време. Дрогираните са били 601 като за сравнение за същия период на миналата година броят им е бил 913.

В същото време все повече са получили присъди за шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Осъдените през 2017 г. са били 49, през следващата година броят им е 56, а през 2019 г. - 57. От началото на тази година до 27 април присъди са получили 9 пияни или дрогирани шофьори, които са причинили катастрофа.