След извършена проверка е установено, че К. А. извършва частна охранителна дейност/ ЧОД/ след употреба на алкохол. Другият служител на фирмата - В. Ж.на 30 години, също от Враца, притежава огнестрелно оръжие, за което не е уведомил РУ Враца. За извършеното нарушение на В. Ж. е съставен акт по ЗООБВВ.

Установено е също, че екипът на охранителната фирма извършва дейност, без да притежава огнестрелно оръжие, а сертификатът на лекия автомобил е с изтекъл срок на валидност. За констатираните нарушения по Закона за частната охранителна дейност е съставен констативен протокол. Предстои предприемане на административно-наказателни мерки срещу управителя на охранителната фирма.